Промышленность

По данным Харьковского областного управления статистики, в реестре промышленных предприятий района зарегистрировано 54 субъекта хозяйственной деятельности. АК «Харьковоблэнерго» и КП «Харьковские тепловые сети» не относятся к предприятиям перерабатывающей промышленности. В промышленной сфере района заняты около 23,6 тыс. человек.

В отраслях перерабатывающей промышленности чистая прибыль составила 21,6 млн.грн. Наиболее прибыльными являются: ООО «Техноком» - 53,2 млн.грн, АО «Стома» - 13,7 млн.грн, АО «Завод им.Фрунзе» 10,6 млн.грн. и ряд других.


За даними Обласного управління статистики в реєстрі промислових підприємств району зареєстровано 52 суб'єкти господарської діяльності. На підприємствах переробної промисловості у 2006 році було задіяно більше 18 тис. чоловік.

У структурі промисловості району - вісім провідних галузей:

1. Машинобудівний комплекс - 26.4% - включає три основні підгалузі:
виробництво машин і устаткування, де основними виробниками є: ДП «Завод ім. Малишева» (спеціальна техніка і двигуни до неї, сільськогосподарські машини, дизелі і дизель-генератори та інші); АТ «Завод ім. Фрунзе» – (полотна решітні, сітки і т.д.); АТ «Будгідропривід» – (виготовлення і експлуатація гідроприводів об'ємного регулювання, гідропомп, устаткування для сільськогосподарського і будівельного комплексів і т.д.);
транспортне машинобудування, де основним виробником є АТ «ХВЗ ім. Петровського» - послуги з виробництва різних моделей і модифікацій велосипедів;
виробництво електричного і електронного устаткування – ДП «ХРЗ» і ДП «З-д «Радіореле» – релейна техніка.

2. Харчова і переробна промисловість – 53.3%, де основними виробниками є підприємства, що входять до складу корпорації «Техноком»: ТОВ «Техноком», ТОВ «ЕФ-ДЖІ-ФУД», ТОВ «Харпродукт» – виробництво харчових концентратів.

3. Хімічна і нафтохімічна промисловість - 11.2% (АТ «Стома»- мед. техніка і лікарські препарати).

4. Легка промисловість – 2.6% (Качанівська ВТК № 54, ТОВ «Протекс»).

5. Целюлозно-паперова і поліграфічна промисловість – 2.1% (ТОВ «Паксервіс» і ТОВ «Учбовий друк»).

6. Виробництво неметалічних мінеральний виробів (будівельних матеріалів) – 1.2% (АТ «ЖБК» і ТОВ «С.К.С.М.»).

7. Металургія і обробка металів – 0.5% (ДП «МК СКСМ» і ТОВ «Блиск»).

8. Інші виробництва, не віднесені до інших галузей – 1.2% (АТ «Харківдерев» і АТ «Втормет»).