ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАЦІЮ СЛОБІДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сессия 7 созыва

 

 

РІШЕННЯ

 

Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з

рішеннями Харківської міської ради

2 сесія 7 скликанння від 23.12.2015 р. № 25/15

4 сесія 7 скликанння від 24.02.2016 р. № 131/16

5 сесія 7 скликанння від 20.04.2016 р. № 180/16

7 сесія 7 скликанння від 06.07.2016 р. № 252/16

8 сесія 7 скликанння від 14.09.2016 р. № 327/16

10 сесія 7 скликанння від 21.12.2016 р. № 451/16

11 сесія 7 скликанння від 22.02.2017 р. № 547/17

12 сесія 7 скликанння від 19.04.2017 р. № 614/17

13 сесія 7 скликанння від 21.06.2017 р. № 667/17

14 сесія 7 скликанння від 20.09.2017 р. № 730/17

 

 

Від 20.11.2015 № 7/15

м. Харків

Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити положення про адміністрації районів, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи Харківської міської ради 7 скликання (додаються).

 

Міський голова Г.А. Кернес

 


 

 

Додаток 108

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

 «Про затвердження положень виконавчих органів

 Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 № 7/15

(в редакції  рішення 10 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 21.12.2016 р. № 451/16

набув чинності з 01.01.2017 р.

зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з рішенням

11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 р. № 547/17)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Адміністрацію Слобідського району Харківської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (далі - Адміністрація) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою і діє на правах департаменту.

1.2. Адміністрація підзвітна і підконтрольна Харківській міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові.

1.3. Адміністрація перейменована з Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, яка була правонаступником Комінтернівської районної в м. Харкові ради, виконавчого комітету Комінтернівської районної в м. Харкові ради у зв'язку з їх реорганізацією шляхом приєднання.

1.4. У своїй діяльності Адміністрація керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО АДМІНІСТРАЦІЇ

2.1. Адміністрація є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланк встановленого зразка.

2.2. Адміністрація в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Адміністрації належить їй на праві оперативного управління. Адміністрація володіє та користується майном, що знаходиться в її управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Адміністрація утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників та структуру Адміністрації визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Адміністрації затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридичною адресою Адміністрації є місцезнаходження її керівництва.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ

3.1. Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

3.2. Адміністрація при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. З питань житлового господарства.

4.1.1. Здійснює контроль за станом благоустрою та озелененням прибудинкових територій; охороною зелених насаджень та водоймищ, за утриманням прибудинкових територій у належному санітарно-технічному стані незалежно від форми власності, бере участь у створенні місць відпочинку громадян.

4.1.2. Вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у неналежному утриманні місць громадського призначення, у випадках, передбачених законодавством.

4.1.3. Координує роботу щодо організації допомоги населенню району у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.1.4. Бере участь в прийнятті відповідно до чинного законодавства відомчого житлового фонду до комунальної власності міста.

4.1.5. Бере участь у підготовці проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про зміну правового статусу гуртожитків та жилих будинків.

4.1.6. Забезпечує роботу комісії з визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам, вносить відповідні пропозиції виконавчому комітету Харківської міської ради.

4.1.7. Здійснює облік відомчого житлового фонду і гуртожитків, розташованих у районіг та надає пропозиції щодо прийняття його до комунальної власності міста.

4.1.8. Веде роботу з керівниками підприємств з підготовки необхідної технічної документації для передачі відомчих житлових будинків та гуртожитків до комунальної власності міста, забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про затвердження актів приймання-передачі відомчого житлового фонду до комунальної власності м. Харкова та внесення їх на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.1.9. Здійснює координацію роботи керівників підприємств та розробку заходів із підготовки відомчих житлових будинків та гуртожитків до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.

4.1.10. Здійснює формування заходів із підготовки житлового фонду всіх форм власності до експлуатації в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання.

4.1.11. Здійснює координацію роботи дільниць, філій та інших підрозділів комунальних підприємств, які здійснюють утримання житлового фонду на території району.

4.1.12. Погоджує титульні списки капітального та поточного ремонту житлового фонду комунальної власності.

4.1.13. Надає пропозиції балансоутримувачам щодо відбору житлових будинків і внутрішньо-будинкових інженерних мереж та обладнання, які підлягають реконструкції, поточному і капітальному ремонтам.

4.1.14. Готує пропозиції Департаменту житлового господарства Харківської міської ради щодо Програми соціально-економічного розвитку міста та Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста з урахуванням проблемних питань району за галузевим напрямком діяльності.

4.1.15. Надає пропозиції щодо створення робочих груп, комісій тощо з питань житлового господарства, бере участь в їх роботі.

4.2. З питань комунального господарства та благоустрою.

4.2.1. Бере участь в обстеженні зелених насаджень на території району.

4.2.2. Бере участь у виявленні порушень та складанні актів про порушення правил благоустрою місць громадського призначення.

4.2.3. Виявляє на території відповідного району безхазяйні об'єкти зеленого господарства та передає їх перелік і дані про місцезнаходження зазначених об'єктів до Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

4.2.4. Бере участь в обстеженні мереж зовнішнього освітлення території району з метою виявлення несанкціонованих підключень споживачів до мереж зовнішнього освітлення та надає інформацію щодо цього до Департаменту комунального господарства Харківської міської ради;

4.2.5. Здійснює координацію роботи дільниць, філій та інших підрозділів комунальних підприємств, які здійснюють утримання і ремонт об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури на території району.

4.2.6. Бере участь в обстеженні об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури на території району для організації відбору об'єктів, що підлягають реконструкції, поточному і капітальному ремонтам, визначення потреби у будівництві нових об'єктів; готує пропозиції Департаменту комунального господарства Харківської міської ради щодо Програми соціально-економічного розвитку міста та Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста з урахуванням проблемних питань району за галузевим напрямком діяльності.

4.2.7. Бере участь в організації благоустрою території району відповідно до Правил благоустрою території міста Харкова.

4.2.8. Веде перелік об'єктів благоустрою.

4.2.9. Організує та координує роботи щодо звільнення території району від самовільно розміщених об'єктів згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.2.10. Інформує Департамент територіального контролю Харківської міської ради та Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради у разі виявлення самовільно побудованого об'єкта нерухомого майна.

4.2.11. Проводить засідання районних штабів із питань підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період; вживає відповідних заходів з метою усунення виявлених недоліків.

4.2.12. Надає пропозиції щодо створення робочих груп, комісій тощо з питань комунального господарства, бере участь в їх роботі.

4.2.13. Проводить роботу щодо укладання угод про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою із суб'єктом господарської діяльності; веде облік укладених угод.

4.2.14. Погоджує проведення земельних робіт щодо будівництва, реконструкції, ремонту підземних інженерних мереж на території району.

4.2.15. На підставі планів підприємств, установ та організацій складає план природоохоронних заходів району та надає Управлінню екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради для включення до розділу «Охорона навколишнього природного середовища» щорічної Програми соціально-економічного розвитку м. Харкова.

4.2.16. Надає щоквартальні та річні звіти щодо виконання природоохоронних заходів району до Управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

4.2.17. Здійснює спільно з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради контроль за дотриманням природоохоронного законодавства і ходом виконання заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища на підприємствах, в установах та організаціях району, що мають джерела забруднення довкілля.

4.3. З питань оборонної і мобілізаційної роботи.

4.3.1. Бере участь у роботі комісій з питань проведення приписки, призову громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України, комісії у справах альтернативної (невійськової) служби на території району.

4.3.2. Бере участь у формуванні проектів окремих показників мобілізаційного плану в цілому щодо органів місцевого самоврядування і в розробці мобілізаційного плану Харківської міської ради.

4.3.3. Бере участь у забезпеченні виконання на території району мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до виконання цих завдань (замовлень).

4.3.4. Бере участь у здійсненні під час оголошення мобілізації заходів щодо переведення підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території району, на роботу в умовах особливого періоду.

4.3.5. Бере участь у здійсненні інших заходів щодо забезпечення на території району виконання Законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.4. З питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.4.1. Бере участь у забезпеченні реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.4.2. Забезпечує проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.4.3. Здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

4.4.4. Здійснює збір інформації та обмін нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечує своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про позаштатну побутову ситуацію, яка виникла у  побуті та загрожує їх здоров’ю та життю.

4.4.5. Сприяє організації та проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, позаштатної побутової ситуації.

4.5. З питань освіти.

4.5.1. Здійснює управління навчальними закладами району, організує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення у межах затверджених асигнувань.

4.5.2. Забезпечує реалізацію програм розвитку освіти міста на районному рівні.

4.5.3. Забезпечує здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.

4.5.4. Сприяє діяльності дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

4.5.5. Створює при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонди загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених із цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контролює використання коштів цього фонду за призначенням.

4.5.6. Контролює організацію медичного обслуговування та харчування у навчальних закладах району.

4.5.7. Контролює виконання натуральних норм харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району.

4.5.8. Забезпечує доступність та безоплатність освіти на території району, можливість навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства.

4.5.9. Забезпечує відповідно до законів України розвиток усіх видів освіти, розвиток і вдосконалення мережі освітніх закладів усіх форм власності; організацію державної атестації навчальних закладів.

4.5.10. Контролює організацію атестації педагогічних працівників.

4.5.11. Організовує вивчення освітніх потреб територіальної громади на місцях та забезпечує надання пропозицій Департаменту освіти Харківської міської ради щодо оптимізації мережі навчальних закладів.

4.5.12. Станом на 05 вересня кожного року готує пропозиції Департаменту освіти Харківської міської ради щодо затвердження мережі навчальних закладів району (закладів, класів, груп, вихованців, учнів) та взяття до відома мережі закладів освіти некомунальної форми власності.

4.5.13. Закріплює території обслуговування за навчальними закладами району.

4.5.14. Контролює організацію роботи у навчальних закладах району і веде облік дітей дошкільного та шкільного віку.

4.5.15. Контролює організацію надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні.

4.5.16. Організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, забезпечення співпраці із зазначеного питання з відповідними районними службами і структурами.

4.5.17. Організовує відпочинок школярів у пришкільних таборах районними службами і структурами.

4.5.18. Організовує відпочинок школярів у пришкільних таборах відпочинку в канікулярний час.

4.5.19. Організовує оздоровлення вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів пільгових категорій влітку.

4.6. З питань організації роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб.

4.6.1. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

4.6.2. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, політичних партій тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, письмово повідомляє заявників про результати розгляду їх звернень та прийняті рішення, роз'яснює порядок оскарження прийнятих рішень.

4.6.3. Здійснює контроль за станом роботи щодо розгляду звернень громадян на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, розташованих на території району.

4.6.4. Організовує та проводить особистий прийом громадян.

4.6.5. Організовує роботу громадських приймалень міського голови.

4.6.6. Організовує і проводить навчання посадових осіб Адміністрації та семінари з питань роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб.

4.6.7. Забезпечує зберігання документів Адміністрації, готує та передає до міського архіву документи постійного зберігання.

4.6.8. Забезпечує електронний облік звернень громадян та юридичних осіб.

4.6.9. Організує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що надходять в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4.6.10. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію, систематизацію, аналіз та контроль за наданням відповідей на запити безпосередніми виконавцями в строки, визначені законом.

4.6.11. Аналізує стан роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб, готує звіти та щоквартально інформує Департамент діловодства Харківської міської ради про кількість і характер звернень громадян та юридичних осіб, що надійшли до Адміністрації.

4.7. З питань культури, сім'ї, молоді та спорту.

4.7.1. Бере участь у реалізації державної політики в галузі культури, фізичної культури, спорту, сім'ї та молоді, у розробці міських проектів і програм, спрямованих на фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток усіх вікових категорій мешканців.

4.7.3. Сприяє розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів.

4.7.4. Сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді, проведенню олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, конгресів, спортивно-театральних свят.

4.7.5. Сприяє в межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, та діяльності позашкільних навчальних закладів.

4.7.6. Сприяє в організації роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ, оздоровлення населення.

4.8. З питань соціального захисту населення.

4.8.1. Здійснює контроль за реалізацією державних і місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення.

4.8.2. Організовує роботу з надання пільг усім категоріям населення району, яким встановлено статус за соціальною ознакою.

4.8.3. Організовує роботу з надання населенню району субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та розрахунків з підприємствами-надавачами послуг за призначеними субсидіями в установленому порядку.

4.8.4. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення району.

4.8.5. Організовує роботу з призначення відповідно до законодавства державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги.

4.8.6. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів соціальних допомог, встановлення статусу, надання пільг та гарантій, а також окремих видів соціального обслуговування.

4.8.7. Співпрацює з питань праці та соціального захисту населення з іншими виконавчими органами місцевого самоврядування, з державними службами, виконавчими структурними підрозділами фондів загальнообов'язкового соціального страхування, громадськими організаціями соціального спрямування на засадах соціального партнерства.

4.8.8. Організовує та бере участь у межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у місті.

4.8.9. Забезпечує в межах повноважень на території району реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони і належних умов праці, реалізацію міських програм і заходів щодо виконання державних та регіональних програм з питань охорони праці.

4.8.10. Здійснює моніторинг стану охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах району; сприяє проведенню атестації робочих місць за умовами праці, наданню працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством за роботу у шкідливих умовах.

4.8.11. Організовує або координує роботу комісій, робочих груп з соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України або визначено рішеннями Харківської міської ради або її виконавчими органами;

4.8.12. Організовує та забезпечує діяльність опікунської ради району.

4.8.13. Сприяє роботі комісії з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.8.14. Здійснює на території району контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

4.8.15. Накладає штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 4.8 розділу 4 доповнено підпунктами 4.8.14-4.8.15 згідно з рішенням

11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 р. № 547/17)

4.9. З питань економічного розвитку.

4.9.1. Готує матеріали для формування прогнозних показників і програм соціально-економічного розвитку міста та області для подальшого надання Харківській міській раді та Харківській обласній державній адміністрації.

4.9.2. Аналізує ситуації на підприємствах усіх форм власності та готує пропозиції для засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасної та в повному обсязі сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до міського бюджету.

4.9.3. Сприяє розміщенню замовлень соціального напрямку (УТОГ, УТОС, товариство інвалідів) на промислових підприємствах, розташованих на території району.

4.9.4. Веде облік територій, закріплених за промисловими підприємствами, та здійснює контроль за їх утриманням у належному стані.

4.9.5. Бере участь спільно з органами статистики у вирішенні питань щодо підготовки, проведення та обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення з урахуванням специфіки адміністративно-територіального розподілу районів.

4.9.6. Здійснює облік та підготовку пропозицій щодо використання майна, що перебуває в комунальній власності міста.

4.9.7. Здійснює облік об'єктів індивідуального житлового будівництва на території району та готує статистичну звітність за об'єктами, прийнятими до експлуатації.

4.9.8. Забезпечує роботу комісії щодо складання та затвердження додаткових списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів.

4.10. З питань підприємництва та споживчого ринку.

4.10.1. Надає методичну, консультативну, організаційну допомогу суб'єктам господарювання з питань підприємництва, споживчого ринку та захисту прав споживачів.

4.10.2. Вносить пропозиції Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради щодо встановлення та зміни режиму роботи підприємств споживчого ринку на території району та здійснює контроль за його дотриманням.

4.10.3. Веде перелік тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

4.10.4. Виявляє об'єкти споживчого ринку, які здійснюють діяльність без відповідних дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, вживає заходів щодо внесення їх до бази даних підприємств споживчого ринку.

4.10.5. Здійснює контроль за санітарно-технічним станом об'єктів споживчого ринку на території району.

4.11. З питань загально-організаційної роботи.

4.11.1. Здійснює організаційні заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови.

4.11.2. Сприяє створенню органів самоорганізації населення, здійснює їх облік та забезпечує взаємодію органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування.

4.11.3. Взаємодіє з громадськими організаціями, політичними партіями та релігійними громадами.

4.11.4. Готує в межах компетенції матеріали та передає їх у встановленому порядку до галузевих виконавчих органів міської ради для внесення на розгляд міської ради або її виконавчого комітету.

4.11.5. Організує роботу адміністративної та спостережної комісій.

4.11.6. Забезпечує виконання відповідних рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.11.7. Бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, в т. ч. нормативно-правового характеру, з питань, які відносяться до компетенції Адміністрації, та проводить експертизу таких актів.

4.11.8. Видає відомості (довідки) про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні.

4.12. Інші повноваження.

4.12.1. Утворює у межах компетенції робочі групи, комісії.

4.12.2. Забезпечує ведення Державного реєстру виборців.

4.12.3. Взаємодіє з правоохоронними органами району з питань забезпечення законності, профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку.

4.12.4. Забезпечує надання інформації та доступ до документів у разі проведення перевірки уповноваженими виконавчими органами міської ради;

4.12.5. Забезпечує облік актів адміністрації району.

4.12.6. Вносить інформацію до бази даних системи автоматизованого дозвону.

4.12.7. Взаємодіє з міською інформаційно-диспетчерською службою «1562».

4.12.8. Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України та делеговані міською радою.

4.13. Адміністрація під час здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені цим Положенням, має право:

4.13.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Адміністрацію завдань.

4.13.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Адміністрації.

4.13.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до її компетенції.

4.13.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій Харківської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.13.5. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАЦІЇ

5.1. До складу Адміністрації входять управління, відділи та сектори.

5.2. Діяльність Адміністрації та управлінь, які мають статус юридичної особи, регламентується Положеннями, що затверджуються Харківською міською радою.

5.3. Структура Адміністрації затверджується міським головою. Положення про структурні підрозділи Адміністрації затверджуються головою адміністрації за погодженням з галузевими виконавчими органами Харківської міської ради.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Адміністрації визначені у посадових інструкціях, які затверджуються головою адміністрації.

6. КЕРІВНИЦТВО АДМІНІСТРАЦІЇ

6.1. Адміністрацію очолює голова адміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Голова Адміністрації:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Адміністрацію завдань.

6.2.2. Видає накази в межах своєї компетенції, контролює їх виконання.

6.2.3. Подає на затвердження у встановленому порядку штатний розпис і кошторис витрат на утримання Адміністрації після погодження з галузевим виконавчим органом міської ради.

6.2.4. Розпоряджається коштами Адміністрації в межах затвердженого кошторису на утримання Адміністрації.

6.2.5. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Адміністрації, видає довіреності.

6.2.6. Затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації та посадові інструкції працівників Адміністрації.

6.2.7. Надає подання про призначення та звільнення із займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Адміністрації, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів дисциплінарного впливу, а також заохочення працівників.

6.2.8. Відкриває і закриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.9. Розробляє проекти нормативно-правових актів із питань, що відносяться до компетенції Адміністрації, проводить експертизу таких актів.

6.2.10. Призначає та звільняє з посад технічних працівників, обслуговуючий персонал Адміністрації.

6.2.11. Діє від імені Адміністрації, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення.

6.2.12. Працює із секретними документами та документами обмеженого доступу.

6.2.13. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку звернення громадян.

6.2.14. Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.2.15. Забезпечує виконання працівниками Адміністрації вимог чинного законодавства.

6.2.16. Здійснює інші повноваження, покладені на неї відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями Харківської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Ліквідація та реорганізація Адміністрації проводиться Харківською міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.